Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

  • Thanh toán trực tiếp:

Khách hàng thanh toán ngay khi mua nhận sản phẩm tại cửa hàng hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng.

  • Chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng:

Khách hàng liên hệ qua số 02838407379 để biết thông tin tài khoản của công ty.